Reanimatie.nl

Reanimatie in vijf stappen:

De informatie op deze website is mogelijk niet actueel meer. Het domein is te koop. Serieuze gegadigden kunnen contact opnemen met peter@reanimatie.nl.

Belang van reanimatie

Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo'n 10.000 mensen per jaar! Een acuut hartinfarct is vaak de oorzaak van een hartstilstand. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet onmiddellijk hulp wordt geboden.

Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren, hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren zodat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot.

Blijf niet langer een hulpeloos toeschouwer,
maar wordt een geoefend hulpverlener!

De meeste mensen worden thuis door een hartstilstand getroffen, vaak geheel onverwacht. Als familie, huisgenoten, vrienden en buren op dat moment kunnen starten met reanimeren, zouden jaarlijks honderden levens gered worden. Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende activiteiten. Dit is te leren; maar niet alleen uit een boekje!

Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand. Leer de vaardigheid van het reanimeren en mond-op-mondbeademing. Volg een reanimatiecursus en behoudt uw vaardigheid door jaarlijks minstens een herhalingstraining te volgen.

Draag bij aan de keten van overleving

©2009 Reanimatie.nl  |  Disclaimer