Reanimatie.nl
De informatie op deze website is mogelijk niet actueel meer. Het domein is te koop. Serieuze gegadigden kunnen contact opnemen met peter@reanimatie.nl.

Achtergrond

In Nederland worden jaarlijks ruim 15.000 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dit zijn er 300 per week of bijna elke 2 uur een! In ongeveer 80% van de gevallen zal dit thuis gebeuren, ongeveer 20% vindt elders plaats.

Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op een hartstilstand toe. Andere factoren die de kans op een hartaanval vergroten zijn een hoge bloeddruk, roken en een hoog cholesterol.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste hartaanvallen plaatsvinden op maandagmorgen gevolgd door zaterdagmorgen. Hartaanvallen komen vaak 's morgens vroeg voor omdat bloedplaatjes dan kleveriger zijn.

Van de mensen die buiten het ziekenhuis werden getroffen door een hartstilstand en werden gereanimeerd, overleeft ongeveer 12% het doordat er mensen in de buurt waren die hulp konden bieden.
In Seattle in de Verenigde Staten is de overlevingskans 25% doordat het merendeel van de inwoners in staat is iemand te reanimeren. De overheid stimuleert actief het volgen van reanimatieonderwijs dat zelfs gratis is.

Inmiddels hebben in Nederland ongeveer 3 miljoen mensen (= 23% van de bevolking ouder dan 18 jaar) de basiscursus reanimatie gevolgd. De doelstelling van de Nederlandse Hartstichting voor 2010 is: "het vergroten van de overlevingskansen bij een plotselinge hartstilstand van 10% naar 25% door, in samenwerking met overheden, bedrijfs- en verenigingsleven, reanimatiepartners en vrijwilligers, te realiseren dat een getrainde leek binnen 6 minuten na een hartstilstand reanimeert en, indien beschikbaar, met een Automatische Externe Defibrillator (AED) defibrilleert".

Met een grote campagne wil de Nederlandse Hartstichting bereiken dat in 2010:
• 50% van de Nederlanders een reanimatie / AED-cursus heeft gevolgd.
• 75% van de mensen met een reanimatiediploma beschikt over recente kennis en vaardigheden.
• 80% van de Nederlanders weet wat een AED is en een AED-locatie kan herkennen.

Een Automatische Externe Defibrilator (AED) is een apparaat waarmee een elektrische schok toegediend kan worden. De oorzaak van een hartstilstand is in de meeste gevallen een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). Door met behulp van een AED snel een elektroshock toe te dienen (defibrilatie) kan de overlevingkans stijgen tot boven de 70%! Voor elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt die kans op herstel af met 10%. Daarom komen op steeds meer plaatsen AED’s te hangen. Snel en deskundig gebruik van een AED vergroot dus de overlevingskansen bij een hartstilstand.

 

 Bronnen: Nederlandse Hartstichting, Nederlandse Reanimatieraad, Europese Reanimatieraad, NIPO maart '99, Seattle Fire Dept.


 

©2009 Reanimatie.nl  |  Disclaimer