Reanimatie.nl
De informatie op deze website is mogelijk niet actueel meer. Het domein is te koop. Serieuze gegadigden kunnen contact opnemen met peter@reanimatie.nl.

Automatische Externe Defibrilatie (AED)


Cursus Tijdens de cursus AED leert u het verantwoord toepassen van een Automatische Externe Defibrilator. Er wordt gestart met theoretische kennis van de anatomie en fysiologie van het hart, de longen en de bloedsomloop. Verder leert u een aantal levensreddende handelingen.

Nadat u enige kennis van de theorie heeft, is er ruimschoots gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen. Uw vaardigheid van beademen en hartmassage wordt geoefend. Verder wordt de stabiele zijligging geoefend.

Voor het oefenen met de AED is het noodzakelijk dat in de offerte aanvraag het type AED wordt opgegeven.
Herhalingscursus Voor de geldigheid van het AED-certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd. Het bijwonen hiervan wordt op het certificaat aangetekend. Een herhalingscursus duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit een opfrissing van de theorie waarna de reanimatie vaardigheid met behulp van een AED getraind wordt.
Doelgroep Iedereen boven de 18 jaar. De grootte van een cursusgroep is maximaal 8 personen. Reanimatie.nl verzorgt alleen trainingen aan groepen.
Cursusduur Een cursus AED duurt in totaal ruim 4 uur. Hiervan wordt tijdens de eerste bijeenkomst ongeveer 2 uur besteed aan theorie. Tijdens de tweede bijeenkomst die een week later plaatsvindt, wordt gedurende ruim 2 uur de vaardigheid van het reanimeren geoefend.

Een herhalingscursus AED duurt ruim 2 uur. Tijdens een herhalingscursus wordt op interactieve wijze kort aandacht besteed aan de theorie waarna de vaardigheid van het reanimeren met behulp van een AED wordt geoefend. Voor de geldigheid van het AED certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd.
Locatie Een training kan plaatsvinden in-company maar ook op een door u gewenste locatie mits die voldoet aan bepaalde eisen. Ook kan Reanimatie.nl voor een passende locatie zorgen.
Certificaat Wanneer de AED cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren met behulp van de AED, dan kunt u een deelnamecertificaat van Reanimatie.nl ontvangen. Voor de geldigheid van dit certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd. Het bijwonen ervan wordt op het certificaat aangetekend.
Lesmaterialen Er wordt gewerkt met het cursusboek 'Lesboek basale reanimatie en Automatische Externe Defibrilatie'. (ISBN: 9006920932). Dit boek kunt u onder meer bestellen op www.Bol.com. Voor het trainen van de reanimatievaardigheid wordt gebruik gemaakt van een Ambuman. De AED waarmee geoefend wordt, is een Lifepak.
Instructeurs Alle instructeurs die door Reanimatie.nl worden ingezet zijn professionals die werkzaam zijn bij een ambulancedienst of spoedeisende hulp. Allen zijn didactisch geschoold en zijn ingeschreven als BLS- en AED-instructeur bij de Nederlandse Reanimatie Raad.
©2009 Reanimatie.nl  |  Disclaimer