Reanimatie.nl
De informatie op deze website is mogelijk niet actueel meer. Het domein is te koop. Serieuze gegadigden kunnen contact opnemen met peter@reanimatie.nl.

Reanimatie / Basic Life Support (BLS)


Cursus Tijdens de cursus reanimatie (of BLS) leert u het verantwoord toepassen van elementaire reanimatie technieken.

Nadat u enige kennis van de theorie heeft, is er ruimschoots gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen. Uw vaardigheid van beademen en hartmassage wordt geoefend. Verder wordt de stabiele zijligging geoefend.
Doelgroep Iedereen boven de 18 jaar. De grootte van een cursusgroep is maximaal 12 personen. Reanimatie.nl verzorgt alleen trainingen aan groepen.
Cursusduur Een basiscursus reanimatie duurt in totaal 4 uur. Hiervan wordt tijdens de eerste bijeenkomst ongeveer 2 uur besteed aan theorie. Tijdens de tweede bijeenkomst die een week later plaatsvindt, wordt gedurende 2 uur de vaardigheid van het reanimeren geoefend.

Een herhalingscursus reanimatie duurt 2 uur. Tijdens een herhalingscursus wordt op interactieve wijze kort aandacht besteed aan de theorie waarna de vaardigheid van het reanimeren wordt geoefend. Voor de geldigheid van het reanimatiediploma en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd.
Locatie Een training kan plaatsvinden in-company maar ook op een door u gewenste locatie mits die voldoet aan bepaalde eisen. Ook kan Reanimatie.nl voor een passende locatie zorgen.
Certificaat Wanneer de cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan kunt u een deelnamecertificaat van Reanimatie.nl ontvangen. Voor de geldigheid van dit certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd. Het bijwonen ervan wordt op het certificaat aangetekend.
Lesmaterialen Er wordt gewerkt met het cursusboek ‘Lesboek basale reanimatie en Automatische Externe Defibrilatie’. (ISBN: 9006920932). Dit boek kunt u onder meer bestellen op www.Bol.com. Voor het trainen van de reanimatievaardigheid wordt gebruik gemaakt van een Ambuman.
Instructeurs Alle instructeurs die door Reanimatie.nl worden ingezet zijn professionals die werkzaam zijn bij een ambulancedienst of spoedeisende hulp. Allen zijn didactisch geschoold en zijn ingeschreven als BLS instructeur bij de Nederlandse Reanimatie Raad.
©2009 Reanimatie.nl  |  Disclaimer